dilluns, 13 d’agost del 2007

Guia de lectura RACÓ DE LA DONA

RACO DE LA DONA
El “RACÓ DE LA DONA” és un espai de referència dins la biblioteca on es recull i difon tot tipus d'informació i documentació sobre diferents àmbits relacionats amb la dona. Aquest espai sorgeix per la voluntat d’agrupar la informació relacionada amb les dones i facilitar-ne la seva consulta.

El seu fons documental és a disposició de totes les persones o entitats interessades a informar-se en aquest àmbit.

Què hi podeu trobar?

Qualsevol tipus d'informació, en tots els formats, sobre qualsevol matèria tractada des de la perspectiva de gènere:

  • Llibres
  • Revistes

  • Material àudiovisual

  • Fulletons informatius
  • Notícies d'actualitat

  • Telèfons i adreces d'interès
  • Webs

Aquest material està agrupat segons criteris temàtics:


LES DONES EN LA HISTÒRIA

En aquest apartat es troben les monografies que tracten de les dones al llarg de la història.

PSICOLOGIA I SALUT

S’hi troben temes relacionats amb aspectes psicològics i de salut específics de la dona en les diferents etapes de la vida.

MATERNITAT

Aplega tota la informació sobre el fet de ser mare: embaràs, part, reproducció assistida, alletament, etc.

SEXUALITAT

Monografies que tracten sobre com les dones senten i practiquen la seva sexualitat.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Violència de tot tipus contra les dones i en qualsevol àmbit (familiar, laboral, etc.) i prevenció d’aquests maltractaments.


CONDICIONS SOCIALS

Experiències de dones de tot el món i de diferents cultures que mostren les condicions socials viscudes en el seu entorn.

FEMINISME I ROL SEXUAL

Llibres que tracten de la reivindicació de la igualtat de la dona respecte a l’home i del model de comportament que determina la societat pel fet de ser dona.


També hi trobareu una mostra de novel·les, còmics i biografies de temàtica de dones.Recordeu que podeu veure el nostre fons a través d’internet:
www.diba.es/biblioteques


i podeu consultar la web de l’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES a l’adreça:
www.gencat.net/icdona/

" La igualtat en el pla jurídic ja és un fet, i en la realitat quotidiana s'han fet grans avenços, però encara queden actituds i comportaments en els àmbits personal, familiar, associatiu, professional i participatiu en la vida ciutadana, en els quals la dona segueix tenint un paper secundari."