dijous, 27 de setembre del 2007

Racó de Català


RACÓ DE CATALÀ

Es tracta d’un espai diferenciat dins la biblioteca dedicat a l’aprenentatge de la llengua catalana, que compta amb un fons especialitzat, tant de llibres com d’altres materials àudiovisuals.
El que pretenem, creant aquest espai, és que les persones que volen aprendre o perfeccionar el català de forma autodidacta tinguin al seu abast, d’una manera fàcil i còmode, tot el que la biblioteca els pot oferir.

No hem inclòs els llibres que tracten de la història de la llengua, ni la dialectologia del català –que continuen estant al lloc que els correspon segons la classificació de la biblioteca-, sinó que hem triat els manuals i llibres d’exercicis segons els següents nivells: inicial, bàsic i elemental (A), intermedi (B), suficiència (C) i nivell superior (D). També hem aplegat en aquest espai una selecció dels diccionaris més bàsics per a l’aprenentage de la llengua (de definicions, de traduccions a altres llengües, de sinònims i antònims, de conjugació verbal, etc) que es podran emportar a casa, a diferència de la resta de diccionaris de la biblioteca, que són exclosos de préstec.
Un altre apartat del RACÓ DE CATALÀ inclou les primeres lectures, és a dir, llibres adaptats i de lectura fàcil. I finalment hi ha tot un apartat de gramàtiques i manuals de sintaxi, ortografia, lèxic, pronunciació, puntuació, etc.


Tot aquest material es pot consultar a la sala o es pot endur en préstec en les mateixes condicions que la resta de fons de la biblioteca (6 llibres durant 3 setmanes i 4 audiovisuals durant 1 setmana). Es diferencien de la resta de documents de la biblioteca per portar la imatge de la “Queta” al llom del llibre.

Paral·lelament, oferim la guia de recursos titulada “Tu i la biblioteca doneu corda al català”, elaborada conjuntament per les dues biblioteques del municipi, on es recull tot el material bibliogràfic i multimèdia disponible a les biblioteques Manuel de Pedrolo de Ribes i Josep Pla de Les Roquetes. També ofereix un llistat de recursos webs gratuïts i una àmplia oferta d’espais i d’entitats on poder aprendre o perfeccionar aquesta llengua.