dissabte, 12 de juny del 2021

Any Internacional de l'economia creativa i del desemvolupament sostenible

La creativitat és la facultat que tenim totes les persones d’idear i donar forma a coses noves a partir de l’observació del món que ens envolta i de la imaginació. La creativitat ens proporciona respostes als reptes existents i ens ajuda a forjar solucions als problemes en la nostra vida quotidiana, tant a casa, com a la feina o a la comunitat on vivim. De la creativitat també n’emergeixen històries i fantasies que ens entretenen i que també en permeten transmetre models i valors.

Algunes persones han educat i desenvolupat la seva creativitat i han orientat la seva vida a la realització d’activitats, com les arts, la literatura, l'arquitectura, la recerca, l'enginyeria, el disseny o les arts aplicades. La creativitat, però, és una facultat que tenim totes les persones. Totes podem conrear-la, estimular-la i canalitzar-la, especialment quan l’entorn que ens envolta es mostra obert als canvis.

La humanitat fa front al gran repte d’assolir una vida i un món més sostenibles. Cal un replantejament profund de la nostra manera de viure i de treballar per deixar de comprometre les possibilitats de les generacions futures. Una nova forma d’estar en el planeta encaminada a assolir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) inclosos a l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible.

En aquest repte que ens compromet a totes i a tots, l’Organització de Nacions Unides ens convida a celebrar enguany l’Any Internacional de l'Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible. Les biblioteques et convidem a fer-ho plegats tot compartint recursos i iniciatives per a conrear el potencial creatiu que totes i tots tenim i cercar noves respostes i solucions al repte de la sostenibilitat en la nostra vida quotidiana i en la nostra comunitat.