Escoles - Curs 2016 / 2017

OCTUBRE 2016
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2
3 4* 5 P5 C 6* T 2n Pi 7 P4 C 8 9
10 2n A C 11 M LI Espígol 12 13* 14 15 16
17 2n B C 18* 19 20 M P5 Pi 21 22 23
24 1r Pi 25 M LI Espígol
T 1r A C
26 27 M P4 Pi
T 1rB C
28 29 30
31
M= matí T= tarda
* Només tarda ** Només matí
C= Els Costerets; P= Les Parellades; Pi= El Pi; R= La Riera; LI= Llar d'infants
Dissabtes, diumenges, festius i no disponibles
Disponible
No disponibleNOVEMBRE 2016
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2 3* 4 5 6
7 8 M P3 B C 9 10 M P5 C 11 12 13
14 15 M P3 A C 16 17 M P3 Pi 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 M LI el Cargol 30
M= matí T= tarda
* Només tarda ** Només matí
C= Els Costerets; P= Les Parellades; Pi= El Pi; R= La Riera, LI= Llar d'infants
Dissabtes, diumenges, festius i no disponibles
Disponible
No disponibleDESEMBRE 2016
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 M 5è P 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 M 6è P 14 15 M 6è B P 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
M= matí T= tarda
* Només tarda ** Només matí
C= Els Costerets; P= Les Parellades; Pi= El Pi; R= La Riera; LI= Llar d'infants
Dissabtes, diumenges, festius i no disponibles
Disponible
No disponible


GENER 2017
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 M P4B P
T R
11 12 M P4 A P 13 3r A P 14 15
16 3r A C 17** M 3r A P 18 19 M La Serra 20 21 22
23 24 25 26 T R 27 3r B P 28 29
30 3r B C 31 M 3r B P
M= matí T= tarda
* Només tarda ** Només matí
C= Els Costerets; P= Les Parellades; Pi= El Pi; R= La Riera; LI= Llar d'infants
Dissabtes, diumenges, festius i no disponibles
Disponible
No disponible


FEBRER 2017
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 4t A C 2 3 4 5
6 3r A C 7 M LI Espígol
T R
8 9 M LI Espígol 10 4t A P 11 12
13 14 M 4tA P
T 4rtB C
15 16 M P3 P 17 18 19
20 21 M 4rtA C
T R
22 23** 24 25 26
27 28
M= matí T= tarda
* Només tarda ** Només matí
C= Els Costerets; P= Les Parellades; Pi= El Pi; R= La Riera; LI= Llar d'infants
Dissabtes, diumenges, festius i no disponibles
Disponible
No disponible


MARÇ 2017
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 3r Pi 2 M LI El Cargol 3 4t B P 4 5
6 7 M 2n P
T R
8 9 M 4t B P
T 4t A C
10 11 12
13 3rB C 14 M 1rA P
T 4rtB C
15 3r Pi 16 M LI El Cargol
T 4t B Costarets
17 18 19
20 21 M 1r B
T R
22 23 24 25 26
27 28 29 30 * 31
M= matí T= tarda
* Només tarda ** Només matí
C= Els Costerets; P= Les Parellades; Pi= El Pi; LI= Llar d'infants
Dissabtes, diumenges, festius i no disponibles
Disponible
No disponible


ABRIL 2017
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2
3 4 M LI El Cargol
T R
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 4rt Pi 20 M LI El Cargol 21 22 23
24 25 26 4rt Pi 27 * 28 5è Pi 29 30
M= matí T= tarda
* Només tarda ** Només matí
C= Els Costerets; P= Les Parellades; Pi= El Pi; LI= Llar d'infants
Dissabtes, diumenges, festius i no disponibles
Disponible
No disponible


MAIG 2017
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2 3 4rt Pi 4 5 6
8 9 *
T 5è A C
10 11 T 5è B C 12 13 14
15 16 * 17 18 M LI Espígol 19 20 21
22 23 * 24 25 M LI Espígol 26 27 28
29 30 31
M= matí T= tarda
* Només tarda ** Només matí
C= Els Costerets; P= Les Parellades; Pi= El Pi; LI= Llar d'infants
Dissabtes, diumenges, festius i no disponibles
Disponible
No disponible


JUNY 2017
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30
M= matí T= tarda
* Només tarda ** Només matí
C= Els Costerets; P= Les Parellades; Pi= El Pi; LI= Llar d'infants
Dissabtes, diumenges, festius i no disponibles
Disponible
No disponible


JULIOL 2017
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
M= matí T= tarda
* Només tarda ** Només matí
C= Els Costerets; P= Les Parellades; Pi= El Pi; LI= Llar d'infants
Dissabtes, diumenges, festius i no disponibles
Disponible
No disponible