dijous, 15 de gener del 2009

Racó de pares

Las Alergias alimentarias en la infancia
José Ignacio Sierra

Edebé, cop. 2008
(Familia & salud)
RP 613.2 Sie (Ser pares)

Les al·lèrgies provocades per un o diversos aliments no deixen d’augmentar, sobretot entre la població infantil dels països desenvolupats. Aquest llibre recopila tota la informació necessària sobre les al·lèrgies causades per aliments tan importants en el creixement com la llet, els ous, els cereals, la fruita... i proporciona unes pautes correctes per a prevenir possibles crisis. És també una bona eina per a detectar al·lèrgies en nens sense diagnosticar.