dimarts, 30 d’octubre de 2012

III Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila (L'Hospitalet)

El Centre Cultural la Bòbila i la Biblioteca La Bòbila, amb la col·aboració de l’editorial RBA, engega de nou el concurs de microrelats negres amb la intenció de fomentar la creació de ficcions criminals i l’ús de les xarxes socials.
El Centre Cultural La Bòbila, la Biblioteca La Bòbila i l'editorial RBA convoquen la tercera edició del Concurs de Microrelats de Gènere Negre de la Bòbila. A partir de les dotze de la nit del 5 de novembre i fins al 18 de novembre es poden enviar relats d’un màxim de 140 caràcters incloent el hashtag #relatsnegres a través de Facebook i Twitter.

Finalment, i com a novetat, animem a tots els instagramers a que participin amb les seves fotografíes. Volem que ens feu arribar les vostres “escenes del crim” i, qui sap, si heu estat molt hàbils potser tindreu recompensa.BASES (en català)

1. USUARIS
Els participants hauran de ser majors de 18 anys i participar des del seu compte de Twitter o Facebook. Es considerarà autor el propietari del compte. Es podran enviar tants relats com es vulgui, però només s’optarà a un premi per compte.

2. IDIOMA I EXTENSIÓ
Els microrelats poden estar escrits en qualsevol llengua, i han de tenir una extensió màxima de 140 caràcters tant a Twitter com a Facebook, incloent l’etiqueta #relatsnegres.

3. PARTICIPACIÓ
a) Els usuaris que vulguin participar a través de Facebook, hauran de fer servir l’aplicació destinada a tal fi:

b) Els participants que vulguin participar a través de Twitter, hauran d’escriure el seu relat a aquesta xarxa social, amb l’etiqueta#relatsnegres

4. VOTACIONS
Tots el microrelats presentats (inclosos els de Twitter) apareixeran a la llista de participants, des d’on es podran votar:

5. DATES
Els microrelats hauran de ser obres originals i inèdites, i es podran presentar a partir del 5 de novembre des de les 00.00h. fins el 18 de novembre de 2011 a les 23.59h, en GTM+1.

6. PREMIS
Hi haurà 2 guanyadors, un escollit pels lectors i un pel jurat. Cadascun d’ells guanyarà un lot de llibres de gènere negre i policíac, que se li farà arribar a la direcció que indiqui als organitzadors. El jurat es reserva el dret d’atorgar algun altre premi especial si ho considera convenient.

7. JURAT
El jurat estarà format per un responsable de Foment de la Cultura, un responsable de Biblioteques de L’Hospitalet, el director del Centre Cultural la Bòbila, el director de la Biblioteca la Bòbila, un responsable del Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet i un membre del Club de Lectura de Novel·la Negra.
El jurat es reunirà el 28 de novembre en el Centre Cultural la Bòbila i donarà a conèixer el veredicte el 30 de novembre.

8. DIFUSIÓ
Els organitzadors es reserven el dret de difondre els microrelats concursants en altres medis, sota la llicència Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0)

La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.III Concurso de Microrrelatos Negros de la Bòbila

El Centro Cultural la Bòbila y la Biblioteca La Bòbila, con la colaboración de la editorial RBA, pone en marcha de nuevo el concurso de microrrelatos negros con la intención de fomentar la creación de ficciones criminales y el uso de las redes sociales.

El Centro Cultural La Bòbila, la Biblioteca La Bòbila y la editorial RBA convocan la tercera edición del Concurso de Microrrelatos de Género Negro de la Bòbila. A partir de las doce de la noche del 5 de noviembre y hasta el 18 de noviembre se pueden enviar relatos de un máximo de 140 caracteres incluyendo el hashtag #relatsnegres a través de Facebook y Twitter.

Finalmente, y como novedad, animamos a todos los instagramers a que participen con sus fotografías. Queremos que nos hagáis llegar vuestras "escenas del crimen" y, quién sabe, si ha sido muy hábiles quizás tendréis recompensa.

BASES

1. USUARIOS
Los participantes deberán ser mayores de 18 años y participar desde su cuenta de Twitter o Facebook. Se considerará autor al propietario de la cuenta. Se podrán enviar tantos relatos como se quiera, pero sólo se optará a un premio por cuenta.

2. IDIOMA Y EXTENSIÓN
Los microrrelatos pueden estar escritos en cualquier lengua, y deben tener una extensión máxima de 140 caracteres tanto en Twitter como en Facebook, incluyendo la etiqueta #relatsnegres.

3. PARTICIPACIÓN
a) Los usuarios que quieran participar a través de Facebook, deberán utilizar la aplicación destinada a tal fin: 

b) Los participantes que deseen participar a través de Twitter, deberán escribir su relato en esta red social, con la etiqueta # relatsnegres

4. VOTACIONES
Todos los microrrelatos presentados (incluidos los de Twitter) aparecerán en la lista de participantes, desde donde se podrán votar: http://bit.ly/votar_relatsnegres

5. FECHAS
Los microrrelatos deberán ser obras originales e inéditas, y se podrán presentar a partir del 5 de noviembre desde las 00.00h. hasta el 18 de noviembre de 2011 a las 23.59h, en GTM +1.

6. PREMIOS
Habrá 2 ganadores, uno escogido por los lectores y un por el jurado. Cada uno de ellos ganará un lote de libros de género negro y policiaco, que se le hará llegar a la dirección que indique los organizadores. El jurado se reserva el derecho de otorgar algún otro premio especial si lo considera conveniente.

7. JURADO
El jurado estará formado por un responsable de Fomento de la Cultura, un responsable de Bibliotecas de L'Hospitalet, el director del Centro Cultural la Bòbila, el director de la Biblioteca la Bòbila, un responsable del Centro de Normalización Lingüística de L'Hospitalet y un miembro del Club de Lectura de Novela Negra.

El jurado se reunirá el 28 de noviembre en el Centro Cultural la Bòbila y dará a conocer el veredicto el 30 de noviembre.

8. DERECHOS
Los organizadores se reservan el derecho de difundir los microrrelatos concursantes en otros medios, bajo la licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0)

La participación en el concurso comporta la aceptación de estas bases.