divendres, 3 de febrer del 2017

Novetat

A partir d'aquest mes de febrer, el material audiovisual també es pot demanar per préstec interbibliotecari. 

El servei de préstec interbibliotecari posa a disposició dels usuaris els recursos documentals del catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la província de Barcelona. Aquest servei té com a objectiu facilitar l’accessibilitat als documents i rendibilitzar els fons que es troben a les biblioteques municipals de la província.


El préstec interbibliotecari de la XBM és un servei adreçat als usuaris de les biblioteques municipals que els hi permet sol·licitar en préstec i retornar a la seva biblioteca habitual, documents de les altres biblioteques o bibliobusos de la XBM de la resta de municipis de la província de Barcelona.

Addicionalment, un usuari pot retornar des de qualsevol biblioteca de la XBM, documents no sol·licitats mitjançant aquest servei, sempre i quan pagui la taxa pública aprovada.