dijous, 13 d’octubre del 2011

Infància en risc: respostes educatives

Divendres 14 d'octubre, a les 18.30 hores

Taula rodona

Ponents:

  • Sr. Àngel Marcó
  • Sr. Xavier Garriga
  • Sr. Jordi Giralt
  • Sr. Xavier Pedròs

Organitza: Associació Educativa per a Joves Betània

Betània Associació Educativa és una entitat sense lucre que neix a Sant Pere de Ribes l'any 1991 gràcies a un grup de professionals provinents de diferents àmbits de l'educació social interessats en la problemàtica de la infància i l'adolescència i que, de manera voluntària, treballen pel bon funcionament dels projectes socials relacionats amb aquesta temàtica.

L'associació gestiona el centre LLar Betània i procura que els nois que hi resideixen, i que hi són confiats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, rebin una atenció integral i integradora.

L'objectiu principal de l'Associació és aconseguir que tots els nois que els hi són confiats puguin, des de l'efectivitat i l'educació en valors, gaudir de les mateixes oportunitats que qualsevol altre adolescent.