dimecres, 6 de maig del 2015

Xerrada

Dijous 7 de maig, a les 19'00 hores

Aprenem a fer compostatge casolà!
Les deixalles que generem diàriament a casa han estat elaborades a partir de matèries primeres extretes de la natura: fusta, petroli, minerals, aigua... Aquestes tendeixen a esgotar-se, provocant el deteriorament del medi ambient. Si reciclem aquestes deixalles, podran tenir valor de nou, alhora que s´allarga el cicle de vida dels materials i es redueixen els impactes ambientals i paisatgístics.

La gran quantitat de residus que generem (en volum, pes i toxicitat) dificulta trobar espais on dipositar-los i dóna lloc a nombrosos problemes de salut i de medi ambient. 

La reducció dels residus en la vida quotidiana, la participació activa dels ciutadans en les diferents recollides selectives, la reutilització, l´estalvi de recursos naturals i la protecció del medi ambient conformen la temàtica entorn la qual giren les nombroses actuacions desenvolupades específicament pel Servei d´Educació Ambiental de la Mancomunitat. Així, es disposa de diferents tipus de recursos i activitats que informen i sensibilitzen envers els residus: transformar restes de menjar en un adob per a les plantes, convertir l´oli usat en sabó, donar vida a un envàs de iogurt... són petits gestos que ens introdueixen en una actitud activa davant aquesta problemàtica.

A càrrec del Servei d'educació ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf